Soal IPS 1 Kelas II Semester 1

Ulangan Harian 1 Berilah tanda silang (x) huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar ! 1. Surat penting disebut juga… a. dokumen b. bukti tertulis c. benda 2. Rapi mengikuti lomba… a. menyanyi b. menari c. membaca puisi 3. Rafi mendapat juara … a. satu b. dua c. tiga 4. Syarat untuk…